sea at home (บ้านปลา)

graphic2_mini267

ขนาด sea at home (บ้านปลา) = 7” x 7”
graphic2_mini267ประโยชน์การใช้งาน sea at home (บ้านปลา) = กล่องสี่เหลี่ยมบ้านปลา ใส่ของเล่น ด้านในรูปปลา กล่องสี่เหลี่ยมสีส้ม ฟ้า เขียว
graphic2_mini267วัตถุดิบที่ใช้ sea at home (บ้านปลา) = Cotton 100% ด้านใน poly 100 %

Description

 

graphic2_mini267ลักษณะของ sea at home (บ้านปลา) = บ้านปลาสุดน่ารัก ที่จะมาทำให้คุณหนูๆเพลิดเพลินไปกับของเล่นตุ๊กตาบ้านปลาชิ้นนี้ กล่องสี่เหลี่ยมบ้านปลา ใส่ของเล่น ด้านในรูปปลา กล่องสี่เหลี่ยมสีส้ม ฟ้า เขียว sea at home (บ้านปลา) มีขนาด 7” x 7” ทำจาก Cotton 100% ด้านใน poly 100 %

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “sea at home (บ้านปลา)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *