kids shoe (รองเท้าเด็ก)

graphic2_mini267

ขนาดของ kids shoe (รองเท้าเด็ก) = 3” x 4”
graphic2_mini267ประโยชน์การใช้งานของ kids shoe (รองเท้าเด็ก) = ร้องเท้าเด็กรูปหัวสัตว์ ด้านในมีซับใน ผ้ายืด นุ่มๆ (สินค้าสั่งผลิต) ร้องเท้าเด็กรูปหัวกระต่ายสีชมพู
graphic2_mini267วัตถุดิบที่ใช้ kids shoe (รองเท้าเด็ก) = ผ้าขนหนู interlock

Description

 

graphic2_mini267
ลักษณะของ kids shoe (รองเท้าเด็ก)  = ร้องเท้าเด็กรูปหัวสัตว์ ด้านในมีซับใน ผ้ายืด นุ่มๆ  ร้องเท้าเด็กรูปหัวกระต่ายสีชมพู

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “kids shoe (รองเท้าเด็ก)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *