kids seat (ที่นั่งเด็ก)

graphic2_mini267

ขนาดของ kids seat (ที่นั่งเด็ก) = 15” x 15”
graphic2_mini267ประโยชน์การใช้งานของ kids seat (ที่นั่งเด็ก) = สินค้าสั่งผลิต ผ้าขนนุ่ม สำหรับเด็ก ที่นั่งสำหรับเด็กลายทางสีฟ้าขาว ตรงกลางมีตุ๊กตาแสนน่ารัก
graphic2_mini267วัตถุดิบที่ใช้ทำ kids seat (ที่นั่งเด็ก) = ผ้า EF

Description

graphic2_mini267ลักษณะของ kids seat (ที่นั่งเด็ก) = kids seat (ที่นั่งเด็ก) ผ้าขนนุ่มน่ารักน่านั้ง ขนาด 15” x 15” ทำมาจาก ผ้า EF ด้วยลักษณะพิเศษของผ้า ทำให้ที่นั้งเด็กนุ่ม น่านั่ง ผ้ามีลักษณะเป็นสี ขาวฟ้าลายทาง ตรงกลางเป็นวงกลมด้านในเป็นตุ๊กตา 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “kids seat (ที่นั่งเด็ก)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *