Garden mat (สวนนั้งเล่น)

graphic2_mini267

ขนาด Garden mat (สวนนั่งเล่น) = 1 m x 1 m
graphic2_mini267ประโยชน์การใช้งาน Garden mat (สวนนั่งเล่น) = งานสั่งผลิตผืนผ้า สำหรับเด็กเล็กใช้นั่ง หรือนอนเล่น ฝึกทักษะ เรื่องสีและการสัมผัส ผืนผ้าที่นั่งเด็กเล็กรูปป่าไม้สีเขียวแสนสดชื่น
graphic2_mini267วัตถุดิบที่ใช้ Garden mat (สวนนั่งเล่น) = Cotton  ด้านในบรรจุ ใย poly 100 %

Description

 

 graphic2_mini267ลักษณะของ  Garden mat (สวนนั่งเล่น) = สวนนั่งเล่นสำหรับเด็กสุดน่ารัก ที่มีเอาไว้ให้เด็กได้เล่นในสวนเล็กๆ ในสวนนั่งประกอบไปด้วย ต้นไม้ ที่มีกระรอก ผีเสื้อ กวาง มีเห็ด และอื่นๆ สำหรับเด็กเล็กใช้นั่ง หรือนอนเล่น ฝึกทักษะ เรื่องสีและการสัมผัส ผืนผ้าที่นั่งเด็กเล็กรูปป่าไม้สีเขียวแสนสดชื่น Garden mat (สวนนั้งเล่น) มีขนาด 1 m x 1 m ทำมาจาก Cotton  ด้านในบรรจุ ใย poly 100 %

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Garden mat (สวนนั้งเล่น)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *