cow mat(ที่นอนวัวน้อย)

graphic2_mini267

ขนาด cow mat(ที่นอนวัวน้อย) = 2 m x 2 m
graphic2_mini267ประโยชน์การใช้งาน cow mat(ที่นอนวัวน้อย) = งานสั่งผลิตผืนผ้า สำหรับเด็กเล็กใช้นั่ง หรือนอนเล่น ฝึกทักษะ เรื่องสีและการสัมผัส ผืนผ้าที่นั่งเด็กเล็กรูปตุ๊กตาวัว สีขาวลายจุดดำ
graphic2_mini267วัตถุดิบที่ใช้ cow mat(ที่นอนวัวน้อย) = Cotton  ด้านในบรรจุ ใย poly 100 %

Description

 

graphic2_mini267ลักษณะของ cow mat(ที่นอนวัวน้อย) = ที่นอนพี่วัวน้อย ที่นอนพี่วัวน้อยสุดน่ารัก มีลักษณะที่นอนเป็นวงกลม แขน ขา และหางยืดออกมา ที่นอนพี่วัวน้อยตัวนี้จะทำให้หนูๆ นอนสบายมากยิ่งขึ้น สำหรับเด็กเล็กใช้นั่ง หรือนอนเล่น ฝึกทักษะ เรื่องสีและการสัมผัส ผืนผ้าที่นั่งเด็กเล็กรูปตุ๊กตาวัว สีขาวลายจุดดำ cow mat(ที่นอนวัวน้อย) มีขนาด 2 m x 2 m ทำจาก Cotton  ด้านในบรรจุ ใย poly 100 %

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “cow mat(ที่นอนวัวน้อย)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *