book set (เซ็ตนิทาน)

graphic2_mini267

ขนาดของ book set (เซ็ตนิทาน) = 5” x 5”
graphic2_mini267ประโยชน์การใช้งาน ของ book set (เซ็ตนิทาน) = สินค้าสั่งผลิต เป็นสมุดที่ทำมาจากผ้า สกรีนแต่ละเรื่องราวของนิทาน และมีการปัก เพื่อเพิ่มการสัมผัส
graphic2_mini267วัตถุดิบที่ใช้ทำ book set (เซ็ตนิทาน) = Cotton 100% ด้านใน ใย poly 100 %

Description

 

graphic2_mini267
ลักษณะของ book set (เซ็ตนิทาน) =  สมุดนิทานชนิดผ้า ที่รวมนิทานเรื่องราวต่างไว้มากมาย ให้คุณหนูๆฝึกทักษะการอ่าน book set (เซ็ตนิทาน) เป็นสมุดที่ทำมาจากผ้า สกรีนแต่ละเรื่องราวของนิทาน และมีการปัก เพื่อเพิ่มการสัมผัส มีหลากหลายสีให้เลือกอ่าน แต่ละเล่มจะมีความแตกต่างกันไป มีความน่ารักสดใส book set (เซ็ตนิทาน) 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “book set (เซ็ตนิทาน)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *