1.   ส่งแบบ หรือรูปวาด ส่งมาทางอีเมล์ หรือไลน์ ตีราคาคร่าวๆ1010

Sales Team

Marketing Manager

 • K. Pornthipa Chang (Lingfang)

 • Email: sales@jinpiincheeyea.com

 • Tel: (0)96 645 5697

2.   ลูกค้าต้องมีข้อมูลคร่าวๆ

 • ขนาด

 • เสปคผ้า มี/ไม่มีขน ยืด/ไม่ยืด หffa35ากรู้ชื่อผ้าจะดีมาก

 • การบรรจุภัณฑ์เป็นแบบไหน

 • วันที่ต้องการให้ส่งสินค้า

 • สถานที่ส่งสินค้า

3.   หากใบเสนอราคาผ่านแล้ว ลูกค้าตกลงที่จะลงออเดอร์โดยการขึ้นตัวอย่างมีค่าใช้จ่าย  1000  บาท แก้ไขได้ 2 ครั้ง

4.   เมื่อตัวอย่าง  approve  แล้ว ลูกค้าทำใบสั่งซื้อพร้อมส่งตัวอย่างที่  approve  แนบมากับใบสั่งซื้อด้วย เพื่อใช้เป็นตัวอย่างทำ  pre-production  ( คือ ตัวอย่างที่ใช้ผ้าจริงในการผลิตปักจริงสกรีนจริง )

5.   ทำ  pre-production ให้ 2 ตัวพร้อมส่งคืนตัวอย่างที่  approve ก่อนหน้านี้ส่งให้ลูกค้าดูเพื่อเปรียบเทียบ และลูกค้าเซ็นต์ pre-production กลับมาที่โรงงาน  1 ตัว

6.   เตรียมวัตถุดิบ พร้อมผลิต 25-30 วัน หลังจาก  pre-production approve  แล้ว

 • หากผ้าต้องสั่งทอหรือย้อมสีพิเศษ ต้องเพิ่มเวลาอีก 30 วัน

7.   การชำระเงิน

 • มัดจำ 50% พร้อมกับใบสั่งผลิต

 • ชำระเงินก่อนส่งสินค้า 1 วัน

8.   ขนส่งฟรีในกรุงเทพและปริมณฑล

 • ส่งต่างจังหวัดเก็บเงินปลายทางด้วยบริษัทขนส่งเอกชน

 • ส่งต่างประเทศได้ทุกประเทศ

9.   บริการหลังการขาย

 • รับซ่อมงานหากงานมีปัญหา